г.Харьков
тел./факс :
(057)758-79-81
(057)758-79-82
(057)719-97-39
(057)716-48-82
067 983-29-73
099 368-48-73
063 838-88-48
На главную Скачать прайс
Прайс
Написать письмо§  Стандарты, законы
→ Теоретический вес
→ Свойства металлов

gerb

Про заходи щодо розвитку кольорової металургії

Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році

Порядок погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році

Про заходи щодо розвитку кольорової металургії

spacer (1K)( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )

З метою стабілізації виробничої діяльності підприємств кольорової металургії, забезпечення виготовлення ними та збуту конкурентоспроможної продукції на світовому ринку Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Комплексну програму розвитку кольорової металургії України на період до 2010 року (далі - Комплексна програма), розроблену Міністерством промислової політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук.

2. Міністерству промислової політики за погодженням з Міністерством економіки на підставі бізнес-планів підприємств кольорової металургії щороку до 1 липня розробляти на наступний рік перелік першочергових заходів щодо виконання Комплексної програми і подавати для затвердження Кабінетом Міністрів України.

3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів за поданням Міністерства промислової політики, Державного комітету з питань науки та інтелектуальної власності, Державному комітету природних ресурсів під час складання проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на черговий рік передбачати кошти для фінансування першочергових організаційно-технічних заходів з проведення геологорозвідувальних робіт і розвитку золотовидобувної підгалузі. Фінансування робіт, пов'язаних з науковим супроводом виконання Комплексної програми, провадити за рахунок бюджетних видатків розділу "Наука". ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )

4. Міністерству промислової політики для забезпечення виконання Комплексної програми залучати кошти підприємств - виробників і споживачів продукції кольорової металургії, інші позабюджетні кошти.

5. Контроль за виконанням Комплексної програми покласти на Міністерство промислової політики.

Прем'єр-міністр України     В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 674 ( 674-2004-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1996", з метою впорядкування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, раціонального використання сировини, ресурсів держави, забезпечення сировиною вітчизняних підприємств кольорової металургії, забезпечення виконання податкового законодавства, законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, ураховуючи, що зовнішньоекономічна діяльність у цій галузі ліцензується, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році (надалі - Порядок), що додається.

2. Керівникам Департаменту гірничорудної промисловості, феросплавів, кольорової металургії та вторинних металів (Шинкаренко П.С.) та Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків (Петровський Ю.О.) забезпечити погодження цього Порядку з відповідними міністерствами, відомствами та подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федяєва А.Г.

МіністрО.Л.Неустроєв

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки Міністра
економіки та з питань
європейської інтеграції УкраїниВ.Л.Першин

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

Порядок погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році

Цей Порядок розроблено згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 674 ( 674-2004-п ), з метою впорядкування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють експорт продуктів (напівфабрикатів)з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з їх використанням, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році, раціонального використання сировини, ресурсів держави, забезпечення сировиною вітчизняних підприємств кольорової металургії, забезпечення виконання податкового законодавства, законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, ураховуючи, що зовнішньоекономічна діяльність у цій галузі ліцензується.

1. Цей Порядок визначає критерії надання погодження та механізм розгляду Міністерством промислової політики України (надалі - Мінпромполітики) звернення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України незалежно від форм власності.

3. Для отримання погодження суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - резидент, що має намір експортувати продукти (напівфабрикати) з кольорових металів і їх сплавів, а також вироби з використанням цих металів та отримати відповідну ліцензію Мінекономіки, має подати до Мінпромполітики такі документи:

- лист-звернення щодо отримання погодження за довільною формою;
- завірену керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності копію контракту (договору) з нерезидентами;
- завірену керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності копію ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових металів, якщо продукція, що експортується, виготовлена з використанням металобрухту;
- акт експертизи товару, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою, з визначенням коду товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та походження товару;
- оригінал висновку щодо відповідності цінових умов зовнішньоекономічного контракту (договору) кон'юнктурі ринку, виданий спеціалізованою експертною установою (Державне підприємство "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА" або Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ");
- завірену керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності копію експортного сертифіката якості, виданого лабораторією, акредитованою в установленому законодавством порядку;
- оригінал висновку, виданий уповноваженою Мінпромполітики організацією, щодо наявності технологічних і технічних можливостей виробника забезпечувати якісні показники товару, що експортується (Український науково-виробничий концерн УКРКОЛЬОРМЕТ" або Донецький Державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів");
- інформацію суб'єкта про обсяги виробництва ним продукції з кольорових металів та їх сплавів і поставки її на внутрішній ринок вітчизняним споживачам за прямими договорами за останні 12 місяців за довільною формою;
- калькуляцію собівартості виготовленої продукції що експортується.

4. Документи, які не відповідають переліку та вимогам пункту 3 цього Порядку, до розгляду не приймаються.

5. Відповідальним за достовірність інформації, що міститься у поданих для отримання погодження документах, є керівник суб'єкта господарської діяльності.

6. Мінпромполітики приймає відповідне рішення про погодження або відмову в погодженні на отримання ліцензії на здійснення експорту продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році, шляхом розгляду на засіданні постійно діючої комісії.
Рішення приймається за результатами опрацювання поданих документів, а також з урахуванням балансу утворення брухту кольорових металів в Україні, обсягів і номенклатури поставок на внутрішній ринок продукції з кольорових металів, пріоритетів та потреб національної економіки в сировині, у продукції з кольорових металів та виробах з них вітчизняного виробництва.

7. У погодженні на видачу ліцензії на експорт продукції кольорової металургії може бути відмовлено в разі:
- подання не всіх документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку;
- невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.

8. При встановленні фактичного порушення вимог даного Порядку Мінпромполітики має право призупинити або скасувати лист погодження та повідомити про це Мінекономіки, Державну митну службу України та суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що отримав лист погодження.
У разі незгоди суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може оскаржити рішення Мінпромполітики в установленому чинним законодавством порядку.

9. Погодження або відмова в погодженні надається (направляється) заявнику в письмовій формі протягом 10 робочих днів з дати подання документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

10. Право підпису листа-погодження або відмови в погодженні має голова постійно діючої комісії, зазначеної у пункті 6 цього Порядку, або його заступник.

11. Прийняті в пункті 3 цього Порядку документи заявнику не повертаються.


Директор департаменту гірничорудної
промисловості, феросплавів, кольорової
металургії та вторинних металів П.С.Шинкаренко